Zajęcia

Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II w Stoke on Trent prowadzi zajęcia w soboty od godziny  9:30 do 12:30.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 8 września 2018.

Informacja o podstawie programowej:

Program nauczania w Naszej Szkole będzie zgodny z ‚Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą’. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument powstały na gruncie polskiej edukacji, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

‚Podstawa programowa’ została opracowana według najlepszych wzorców współczesnej dydaktyki, przy współpracy kilkudziesięciu ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej. Adresatem ‚Podstawy Programowej’ są nauczyciele z polskich szkół i ośrodków edukacyjnych działających za granicą. Zawiera treści dotyczące kształcenia językowego i kulturowego. Pokazuje co uczeń powinien wiedzieć i umieć na zakończenie danego etapu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kompetycji językowych jako narzędzia niezbędnego w procesie poznawania literatury, historii i kultury polskiej.

Informacja o świadectwach

Świadectwa wydawane przez Szkoły Sobotnie mają dla polskiego systemu edukacji wartość jedynie informacyjną. Polskie dziecko przebywające w Anglii realizuje obowiązek szkoły lokalnej (angielskiej),działającej od poniedziałku do piątku. Szkoły polonijne w Anglii realizują jedynie uzupełniający program nauczania, pracują tylko w soboty lub niedziele. W przypadku powrotu do Polski świadectwem promocyjnym,na podstawie którego dziecko przechodzi do klasy programowo wyższej jest świadectwo ze szkoły angielskiej. Nie ma obowiązku, aby dziecko posiadało świadectwo jakiejkolwiek szkoły polonijnej. Warto jednak uzmysłowić sobie fakt, jak istotny jest kontakt dziecka z językiem ojczystym.

Dlatego też, nie świadectwo jest najważniejsze dla Naszych dzieci, a wiedza, w którą może Je wyposażyć Polska Szkoła Sobotnia.