Podręczniki

Nauczyciele z dziećmi będą pracować na podręcznikach Małgorzaty Pawlusiewicz
(więcej informacji: http:/www.podręczniki.net/katalog.htm).

Klasa I

„Kubuś idzie do Szkoły” część I –  podręcznik i ćwiczenia (2 w 1)
„Kubuś idzie do Szkoły” część II –  podręcznik i ćwiczenia (2 w 1)
Zeszyt do kaligrafii „Kubusiowe szlaczki i literki” – obowiązkowo

Klasa II

Elementarz dla dzieci polonijnych
Ćwiczenia elementarzowe w pisaniu
Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu
Zeszyt do kaligrafii „Kubusiowe szlaczki i literki” – dla chętnych

Klasa III

Czytanka „Asy z 2 klasy”
Ćwiczenia „Asy z 2 klasy”
Zeszyt do kaligrafii „Kubusiowe szlaczki i literki” – dla chętnych

Klasa IV

Czytanka „Z uśmiechem i słońcem”
Ćwiczenia „Po ścieżkach gramatyki i ortografii”

Klasa V

Czytanka „Piękna nasza Polska cała”
Ćwiczenia „Piękna nasza Polska cała”

Podręczniki zamawiane są przez Szkołę. Szczegółowe informacje na temat ceny podręczników udzielane są w zależności od klasy.
Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci w dwa zeszyty w trzy linie (klasy od I do III) i dwie linie (klasy IV, V) oraz przybory do pisania.

Ogólne informacje na temat poziomu nauczania:

  • Grupy 5 i 6 lat- na tym etapie dzieci poznają polskie litery, uczą się ich pisać oraz ćwiczą czytanie krótkich tekstów. Do programu wplecione są polskie zwyczaje, dzieci poznają również polską literaturę dziecięcą.

 

  • Grupa 7-8 lat- na tym etapie dzieci poznają dwuznaki oraz litery specyficzne dla j. polskiego, podstawowe zagadnienia z gramatyki, ortografię polską oraz polską literaturę dziecięcą. Do programu wplecione są polskie tradycje i zwyczaje oraz elementy historii.

 

  • Grupa 9-10 lat oraz grupa 11-12- na tym etapie nauczanie jest rozbudowane o konkretne kategorie tematyczne zawarte w programie nauczania oraz elementy historii i geografii. Uczniowie poznają wybitnych Polaków oraz wybrane lektury szkolne, poszerzają słownictwo, wiedzę z zakresu gramatyki i ortografii. Poziom zaawansowania proporcjonalny jest do poziomu klasy.