Kadra i Nauczyciele

 

Zarząd i Rada Szkoły

Nauczyciele i wolontariusze

Zarząd Szkoły

Nauczyciele

Maria Leligdowicz   Trustee Wioletta Pikus  Nauczanie wczesnoszkolne
Ks. Piotr Froelich   Trustee Marta Zakrzewska  Nauczanie wczesnoszkolne
Anna Maria Soczewińska   Trustee Marzena Liszniewska  Nauczanie wczesnoszkolne

Rada Szkoły

Magdalena Mroczkowska  Nauczanie wczesnoszkolne
Katarzyna Ostaszyn-Motyka
Dyrektor Karolina Kaca
Nauczanie wczesnoszkolne
Anna Melnicka  Zastępca dyrektora Marcin Świebocki Historia
Anna Jeż  Księgowa Beata Barczyk-Parzęczewska  Religia klasy młodsze
Joanna Wieteska  Sekretarka Ks. Piotr Froelich  Religia klasy starsze

 Wolontariusze

 Alicja Stencel Joanna Nowaczyńska  Iwona Jewasińska Anita  Rajchel