Opłaty

Opłaty za nauczanie w Polskiej Szkole im. św. Jana Pawła II w Stoke on Trentna rok szkolny 2018/2019

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.30 – 12.30. Koszt zajęć podzielony jest na 3 opłaty, zgodnie z 3 semestrami (jesienny, zimowy, letni).

Opłaty za zajęcia zbierane są 3 razy w roku:

Za semestr jesienny (14 sobót)
– £140 za jedno dziecko,
– £245 za dwoje dzieci
Płatność do 07/09/2019

Za semestr zimowy (12 sobót)
– £120 za jedno dziecko,
– £210 za dwoje dzieci
Płatność do 14/12/2019

Za semestr letni (9 sobót)
– £90 za jedno dziecko,
– £157.50 za dwoje dzieci
Płatność do 28/03/2020

Opłaty prosimy dokonywać na konto bankowe szkoły. Poniżej podajemy szczegóły:
1) AccountName: PSJP
2) S/c: 30-95-91 A/c: 4303 4360
3) Referance: proszę podać nazwisko dziecka

Szkoła przewiduje 35 zajęcia w soboty w ciągu roku szkolnego 2019/2020.
O ewentualnych zmianach płatności rodzice będą odpowiednio wcześniej poinformowani mailowo z podaniem przyczyny.
Opłaty za szkołę pobierane są na początku każdego semestru. Nieobecność dziecka spowodowana wyjazdem, czy chorobą nie powoduje zmniejszenia opłaty za semestr.