Opłaty

Opłaty za nauczanie w Polskiej Szkole im. św. Jana Pawła II w Stoke on Trentna rok szkolny 2018/2019
Koszt zajęć to – £10 za jedno dziecko, lub £17.50 za dwoje dzieci (rodzeństwo), za każdą sobotę, zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.30-12.30.

Opłaty za zajęcia zbierane są 3 razy w roku:

Za semestr jesienny (12 sobót)
– £120 za jedno dziecko,
– £210 za dwoje dzieci
Płatność do 08/09/2018

Za semestr zimowy (12 sobót)
– £120 za jedno dziecko,
– £210 za dwoje dzieci
Płatność do 01/12/2018

Za semestr letni (11 sobót)
– £110 za jedno dziecko,
– £192.50 za dwoje dzieci
Płatność do 06/04/2019

Opłaty prosimy dokonywać na konto bankowe szkoły. Poniżej podajemy szczegóły:
1) AccountName: PSJP
2) S/c: 30-95-91 A/c: 4303 4360
3) Referance: proszę podać nazwisko dziecka

Szkoła przewiduje 35 zajęcia w soboty w ciągu roku szkolnego 2018/2019.
O ewentualnych zmianach płatności rodzice będą odpowiednio wcześniej poinformowani mailowo z podaniem przyczyny.
Opłaty za szkołę pobierane są na początku każdego semestru. Nieobecność dziecka spowodowana wyjazdem, czy chorobą nie powoduje zmniejszenia opłaty za semestr.